Många kontorsanställda kommer insistera på hemarbete efter pandemin

Många kontorsanställda kommer insistera på hemarbete efter pandemin

28
feb
2022
Steen Uno
Olika studier visar att tusentals kontorsanställda världen över kommer att insistera på att fortsätta att arbeta hemifrån när pandemin och alla dess begränsningar återigen lättar på arbetsmarknaderna runt om i världen.
28
feb
2022
Steen Uno


Steen Uno

Medan många kontorsarbetare otåligt längtar efter att återvända till sina fysiska arbetsplatser så fruktar ett stort antal av deras kollegor för den dag då de inte längre kommer att kunna sköta sina jobb hemifrån. 

En nyligen genomförd brittisk YouGov-undersökning från januari 2022 visade att nästan två av fem personer som arbetar hemifrån säger att de aldrig kommer att återvända till kontoret.   

39 % av de tillfrågade uppgav att de vill jobba på heltid permanent. 71 % föredrar att jobba hemma och 58 % säger att de är mer produktiva hemma.

Detta tydliga resultat illustrerar omfattningen av den utmaning som arbetsgivarna och den brittiska regeringen står inför om de insisterar på att locka landets hemarbetande kontorsmänniskor tillbaka till sina skrivbord.

 

Fler män än kvinnor

Liknande undersökningar från de senaste månaderna visade att fler män än kvinnor i Londonområdet aldrig vill arbeta hemifrån när pandemin är över. Bara en av tio kvinnor i Storbritannien som för närvarande arbetar hemifrån överväger att återvända till kontoret.

Brittiska arbetspsykologer är oroade över att kvinnor är mindre benägna än män att återvända till kontoret eftersom hemarbete gör familjelivet och barnomsorgen enklare.

 

 

Par som arbetar hemifrån

Tusentals kontorsanställda runt om i världen insisterar på att förlänga sitt trevliga
och bekväma men också effektiva arbete från sina privata hem - även när Covid-19 är över.
                                                                               P                               
Foton: iStock

 

 

I december förra året uppskattades 17,3 miljoner amerikaner (11,1 %) fortfarande arbeta hemifrån - en minskning från de 24,3 % av de anställda som arbetade hemifrån i USA i augusti 2020, då mätningen gjordes mest under Coronakrisen.

Enligt en australiensisk studie har antalet jobbannonser på nätet som erbjuder tillfälliga och permanenta system för hemarbete 'Down Under' ökat med 95 % från mars till december 2021.

 

Tysk lagstadgad rättighet

I Tyskland planerar den nyutnämnde arbetsministern Hubertus Heil att säkra den lagliga rätten för tyska arbetstagare att arbeta hemifrån efter pandemin.

"Jag är beredd att dra de rättsliga konsekvenserna av det enorma arbetsexperiment som Covidkrisen kastade oss in i. Den nya regeringen kommer att uppdatera reglerna för mobilt arbete och införa en lagstadgad rätt till hemarbete."

 

 

Kvinna som arbetar hemifrån

Brittiska psykologer är bekymrade över att kvinnor är mindre benägna än män att gå 
tillbaka till kontoret eftersom hemarbete gör familjelivet och barnomsorgen mer 
okomplicerat. 

 

I december utförde 27,9 % av de tyska kontorsarbetarna sitt arbete helt eller delvis hemifrån på grund av Omikronvarianten. Just nu verkar 20 % av de tyska arbetstagarna vara mest inställda på att fortsätta permanent på hemmakontoret efter pandemin.

"Genom att införa den framtida rätten att arbeta hemifrån i lag kommer vi att uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv. För många människor känns mobilt arbete som en nyfödd frihet", betonar den tyska ministern.

 

Dubbelt upp

I Danmark visade en analys från Confederation of Danish Industry i december att cirka 200 000 danskar arbetade hemifrån under hösten 2021 innan Omikronvarianten drabbade landet - en fördubbling jämfört med tiden före pandemiutbrottet i februari 2020.

"Omfattningen av hemarbete har fördubblats under en normal arbetsdag jämfört med 2019. Det är en betydande utveckling på kort tid som orsakas av att vi plötsligt fick helt andra behov", kommenterar direktör Morten Granzau.

 


 

Gamla par som arbetar hemifrån

I Tyskland planerar den nya regeringen för närvarande att säkra den lagliga rätten för tyska 
arbetstagare att arbeta hemifrån efter pandemin.

 

 

Den danska analysen visar att det finns betydande branschskillnader i alternativen för arbetstid på fritiden, eftersom det inte är möjligt eller lämpligt att öka omfattningen av hemarbete i alla branscher. Inom försäkrings- och pensionsbranschen kan upp till 92 % utföra sitt arbete hemifrån.

När Covidkrisen våren och försommaren 2020 var som värst och mest skrämmande arbetade så många som 830 000 danska kontorsanställda hemma vid sina PC-skärmar. ● 

MatchOffice news March new

Read more:
Dailymail.co.uk: We'll never go back to the office
Nbcnews.com: Full return to office is dead, experts say and remote is only growing
Businessinsider.com: Remote work is becoming permanent for a sliver of the workforce
Thelocal.de: German Minister wants to allow more remote working after the pandemic

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp