arrow_upward

Sök efter lokal i hela Sverige

Dagsljus reduced

Minska stressnivån och få mer sömn genom kontor med mycket dagsljus

14
nov
2014
Steen Uno
En kontorsarbetsplats utan dagsljus kan enligt nya undersökningar, öka risken för stress och kan kosta dig upp till 46 minuter av din dyrbara nattsömn.
14
nov
2014
Steen Uno

Kontorslokaler utan fönster, utan dagsljus eller otillräckligt med dagsljus, kan ge oroväckande konsekvenser för de kontorsanställdas välmående och trivsel.

Det visar nya forskningsresultat, däribland en aktuell dansk laboratoriestudie, som framhäver bekymrande konsekvenser för de berörda kontorsanställdas stressnivå.  

Här hade försökspersoner, som deltog i ett stress-test i ett virtuellt kontor utan fönster, en högre koncentration av stresshormonet kortisol i deras saliv än försökspersoner i ett liknande kontor med fönster.

Ökad nivå av kortisol är ett tecken på ökad akut stress hos människor.

”Resultaten är intressanta och ger kunskap om hur vi kan anpassa våra byggnader så de lämpar sig bäst för stress”, säger Anne Helene Garde, professor vid  Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

”Men innan vi börjar slå ner väggarna och ersätta dem med fönster, skall denna undersökning först upprepas av andra forskare och försökspersoner under olika omständigheter.”                                                   

Dagsljus optimerar sömn

En grupp amerikanska arkitekter och medicinska sömnforskare står bakom en liknande aktuell undersökning som jämför anställda som utsätts för naturligt ljus på sin arbetsplats med kollegor som arbetar utan dagsljus.

Den första gruppen av företagets anställda rapporterade att de upplevde en förbättrad hälsa och sömn. Sömnkontroller visade att detta gav gruppen i genomsnitt 46 minuters mer sömn om natten.

”Vi ville lyfta fram några av de hälsoproblem som uppstår som en följd av bristen på dagsljus i våra liv i allmänhet.

Vi valde att fokusera på anställda i kontorsbyggnader, eftersom det faktiskt är där de flesta av oss tillbringar en stor del av våra liv”, säger Mohamed Boubekri, forskare vid University of Illinois, som var i spetsen av undersökningen.

Danmarks Kunskapscenter för Arbetsmiljö rekommenderar att kontorsrum som regel ska organiseras på ett sätt som säkrar syn till omgivningen genom fönster eller liknande.

 

Läs mer här om arbetsplatser med och utan dagsljus:

Kontor utan fönster gav ökad koncentration av stresshormon i saliv

Belysning på kontoret

It could cost you 46 minutes of sleep a night

 

 
Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp