När din kontorsdesign och inredning faller mellan stolarna

När din kontorsdesign och inredning faller mellan stolarna

25
feb
2020
Steen Uno
Det aktivitetsbaserade kontoret har en påverkan på den framtida arbetsmiljön. Trots detta utformar alltför många företag dåligt genomtänkta flexkontor som inte balanserar och stödjer de anställdas sysselsättningar, påstår en dansk expert i arbetsplatsdesign.
25
feb
2020
Steen Uno


Steen Uno

"Alla vi som arbetar mer med våra huvuden än med våra händer har två dominerande behov: behovet av olika slags samarbeten och behovet av att arbeta ensam. För vissa människor är balansen 50-50, men för andra som producerar mer kan balansen ligga på 20 samarbete respektive 80 ensamarbete.

Problemet med de många ogenomtänkta stora utrymmena är att de är ämnade till att stödja båda aktiviteterna på samma gång, på samma plats och oftast utan några extra faciliteter. Först när vi börjar fokusera på var de anställda är och vilka sysslor de har under sina arbetsdagar, kan vi börja designa våra kontors kvadratmeter med de rätta faciliteterna."

Lene Becker, expert i arbetsplatsdesign och VD för LAIKA Room Design, hjälper företag att förtydliga, designa och inreda deras kontorsutrymmen och arbetsmiljöer.

Hon anser att företag inte bryr sig tillräckligt om sina anställdas faktiska arbetsdag- och kontorsbehov när de utformar nya moderna och vanligtvis aktivitetsbaserade miljöer.

 

 

Aktivitetsbaserad design

De anställda arbetar ofta i individuella cykler vilket även gör så att deras behov av samarbete och koncentration i stora öppna kontorslandskap, uppstår osynkroniserat under en dag.

"När ett företag startar resan mot aktivitetsbaserat arbete är det värdefullt att samla kvantitativ och kvalitativ om hur organisationen använder befintliga anläggningar," säger Lene Becker.

 


  

LAIKA Space Design

Problemet med ogenomtänkta kontorslokaler är att de försöker stödja 
de anställdas behov för samarbete och koncentrerat ensamarbete på en och samma gång. 
                                                                            Foton: LAIKA Space Design 

 

"Om vi under en kortare period fokuserar på innehållet i vår arbetsdag kommer vi att kunna upptäcka de olika typerna av aktiviteter som fyller vår kalender och även hur tungt dessa väger gentemot varandra.

Vi känner redan till metoden från näringslära-paradigmen som är baserad på idén att genom att registrera vårt matintag skapar vi en översikt över vad vi stoppar i munnen. Men till skillnad från specifika kostmetoder handlar inte aktivitetsbaserat arbete om att bli av med de "tomma mellanmålskalorierna", utan om att få det mesta ut av dem. "

 


Olika typer utrymmen

Aktivitetsbaserad design av arbetsplatser och planlösningar har nu blivit ett måste eftersom företag i alla olika storlekar och branscher strävar efter att implementera nya arbetsytor eller uppdatera sina befintliga.

"Kontorsdesignen bör återspegla vad våra hjärnor behöver och även göra det enkelt och intuitivt för oss att hitta lösningarna i vår miljö," understryker Lene Becker.

 

 

Lene Becker

"Företag fokuserar inte tillräckligt på sina anställdas faktiska arbetsdag och arbetsyte-behov när 
de utformar sina aktivitetsbaserade miljöer, " säger danska Lene Becker, expert i arbetsplatsdesign, LAIKA Space Design.

 

"Homebase" i avgränsade zoner som gör det tydligt ifall kontorsarbetaren är tyst eller pratar, öppna mötesutrymmen för informella möten, inspirerande mötesplatser för brainstorming, väl utformade mötesrum för de mer omfattande presentationerna och lugna zoner för att kunna förbli ostörd.

 

Variation och välbefinnande

"En nyfikenhet för den moderna arbetsdagens beteende och utrymme är behövd och avgörande för vår arbetstillfredsställelse. Både som individ och som organisation finns det mycket att vinna på en öppen inställning till vårt arbete och vad vi som människor behöver för att trivas:

Gemenskap, samarbete, lek, lugn, känslan av effektivitet - detta är egenskaper som tillhör en välutformad, aktivitetsbaserad arbetsmiljö med en palett av utrymmen som passar alla våra många dagliga aktiviteter och behov,” poängterar Lene Becker.

 

LAIKA kontor
”Olika utrymmen för olika aktiviteter” lyder LAIKAs rubrik för företag som beslutat sig för att omorganisera 
och förnya deras arbetsytor till aktivitetsbaserad design och inredning.

 

"Eftersom vi som människor söker efter variation naturligt, har vår hjärna ett kontinuerligt behov av olika slags aktiviteter för att upprätthålla energin under en arbetsdag och för att producera optimalt.

Detta ställer höga krav på företagens aktivitetsbaserade design eftersom de måste lyckas få de olika faciliteterna till att kommunicera och korrespondera med de anställdas olika dagliga behov, ”tillägger Lene Becker.● 

 

 

MatchOffice news March 2020Läs mer:
Officesnapshots.com: Activity-based office workplaces and designs
Cowrks.com: Types of Active Spaces You Need to Work at Your Productive Best
Robinpowered.com: The Ultimate Checklist for Adopting a Flexible Work Environment

 


 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp