Ny norsk studie visar att öppna kontorslandskap och delade kontor ger högre sjukfrånvaro

Ny norsk studie visar att öppna kontorslandskap och delade kontor ger högre sjukfrånvaro

27
feb
2020
Steen Uno
Kontorsarbetare som sitter i öppna kontorslandskap eller delar kontorslokaler, visar upp till 18% högre sjukfrånvaro än kollegor som arbetar på privata kontor, sammanfattar en ny norsk arbetsmiljöstudie.
27
feb
2020
Steen Uno


Steen Uno

 

Nya resultat från norska arbetsmiljöinstitutet STAMI visar att arbete i öppna kontorslandskap utgör en 12% högre risk för sjukfrånvaro, medan kontorsanställda som delar arbetsutrymme rapporterar upp till 18% fler sjukdagar.

Studien från STAMI baserar sig på 6 300 norska kontorsarbetare som har tillåtit forskare att kartlägga deras sjukfrånvaro över 12 månader via rapporter till norska arbets- och välfärdsförvaltningen (NAV), som bland annat betalar sjukpenning i Norge.

"Den högre sjukfrånvaron påverkar alla oavsett kön, ålder, anställningsposition och utbildning, och våra resultat bekräftar liknande tidigare studier i Sverige och Danmark.

Styrkan i våra tal ligger i det faktum att de baserar sig på sjukskrivning under tre dagar, vilket kräver ett läkarintyg och formell rapportering till NAV, säger avdelningschef Stein Knardahl.

 


Virus och buller

Under de senaste två decennierna har öppen planlösning och -design gradvis blivit standarden på den globala kontorsarbetsplatsen. Detta inte minst på grund av ekonomiska skäl, då utrymmesbehovet per kontorist kan minska till bara tio kvm.

Amerikanska studier visar att över 75% av alla kontorsarbetsplatser i världen idag är helt eller delvis utformade som öppna arbetsytor och arbetsstationer.

 

 

öppna kontorslandskap och 
delade kontorslokaler

Virus, risk för infektion och även buller och störningar från omgivningen är
huvudsakliga orsaker till den högre sjukfrånvaron i öppna kontorslandskap och 
delade kontorslokaler, rapporterar den nya norska studien.

 

"En av förklaringarna till den högre sjukfrånvaron i öppna och delade kontor är virus och faran för infektion. Det är lättare att få en förkylning och influensa om du sitter nära kollegor. Men även dagliga ljud och störningar som kommer från arbetsmiljön kan skada koncentrationen och det mentala välbefinnandet.

Buller kan demotivera och hindra lusten till att jobba hos många kontorsarbetare, av vilka vissa till och med kan vara mycket känsliga för buller. Dessa personer arbetar mest effektivt i slutna och privata kontor, säger Stein Knardahl.

 


25 sjukdagar

Enligt den nya norska studien från hösten 2019, har anställda som arbetar på privata kontor i genomsnitt 19-20 årliga sjukdagar.

I jämförelse hade de som jobbade i kontorslandskap 22 dagar i genomsnitt, medan kollegor i delade kontor rapporterade en sjukfrånvaro på 25 dagar per år.

 

Kollegor på delade kontor
Enligt den norska undersökningen hade anställda i öppna kontorslandskap en sjukskrivning 
på 22 dagar i genomsnitt, medan kollegor i delade kontor rapporterade 
25 årliga sjukdagar med ett medicinskt intyg. 

                                                                                                                                 Foto: iStock

 

Den norska undersökningen bör uppmana framtida kontorsdesigners, hyresgäster och andra, att överväga om det utrymmesbesparande, kostnadseffektiva kontoret med öppen planlösning också blir billigare på lång sikt.

"Vår studie poängterar att kontorslandskap kan innebära ganska betydande långsiktiga kostnader som i värsta fall kan överstiga den beräknade besparingen.

Åtminstone bör arbetsgivarna inkludera riskerna för ökad sjukfrånvaro i beräkningarna för deras framtida öppna kontorslösningar", föreslår Stein Knardahl.

 

 

MatchOffice news March 2020Läs mer:
Stami.no: Mer sykefravær blant ansatte i åpne kontorlandskap og delte kontor
Vice.com: Does Working in an Open-Plan Office Affect Your Health?
Workplaceinsight.net: Workers remain skeptical about open-plan and shared space
Matchoffice.com: Open space offices are killing your well-being and job satisfaction

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp