Öppnar upp servade kontor för kunder 2017

Öppnar upp servade kontor för kunder 2017

16
feb
2017
Henny Bruhn-Möller
Vår nya kundundersökning visade att öppna utrymmen var en hit i 2016, trots oljudsbekymmer så är öppna kontorslandskap här för att stanna.
16
feb
2017
Henny Bruhn-Möller
Henny

Industrin inom servade kontor är känd för sin innovation inom prissättning, banbrytande tillhandahållande av tjänster och goda miljöer för coworking och entreprenöriellt företagande.

Men branschen har alltmer visat sin förmåga att förnya öppna kontorslandskap. Vår kundundersökning 2016 visar att användarna av servade kontor hellre använder stora, öppna kontorslandskap än kontor som är uppdelade av firmor eller avdelningar.

Ny statistik som publicerades av MatchOffice visar att andelen kunder med servade kontorskontrakt som innehöll öppna kontor har ökat. 2015 var ökningen 10,6% och 2016 hade ökningen gått upp till 16,6%. Annan statistik visade också att kontrakten för vanliga kontorskontrakt gått upp men endast med 2,5% vilket pekar på att ökningen för öppna kontor är mycket större.

JakobDalhoff

 

Testar okända vatten 

Jakob Dalhoff, VD på MatchOffice, säger att ”Det har varit en växande trend att företag föredrar att sitta i öppna utrymmen istället för i slutna kontor”.

”Många företag som skulle ha avvisat den stilen av jobb för några år sedan, har nu börjat prova på det. Jag har också sett en liten advokatbyrå flytta till öppet kontor, som för dem hade varit otänkbart för bara några år sedan”.

Industrin inom servade kontor och dess flexibla prissättning låter firmor prova på mötesrum och de tjänster som leverantörerna erbjuder, vilket innebär att företag som funderar att expandera kan göra så i framtiden.

Resultaten av våra kunders önskemål i kontrakt visar att trots oron över produktivitet och oljud i öppna kontorslandskap är fördelarna för coworking och nätverk mycket större.

 

Schhh… Jag försöker jobba!

Innovationen av öppna kontorslandskap träffades en gång av oron att coworking skulle framkalla en otroligt högljudd arbetsplats, där det skulle vara svårt att jobba i lugn och ro. Men statistiken visar att kunderna i högre grad väljer öppna än stängda kontorslandskap och de påstår en ökad arbetsmoral i gemensamma faciliteter och det är ett stort skäl att välja servade kontor. Det finns massor av andra fördelar som dykt upp med öppna kontor.

En undersökning 2016 från Auckland University of Technology, visade däremot att arbetare i Australien tyckte att öppna kontorslandskap var ett hinder för deras arbete.

Att dela skrivbord med andra leder till en brist på anknytning och anpassning på sin arbetsplats.

”Vi har också sett en drastisk ökning i folk som klagar på oljud i kontoren. En förklaring till detta kan vara att det blir mer jobb gjort på öppna kontorslandskap”, säger Jakob.

”Det är en av nackdelarna att jobba i öppet kontorslandskap så det är inte så förvånande. Men för att ta tag i det här problemet har fler och fler servade kontor byggt in telefonkiosker, som i sin tur är ett bra sätt att eliminera onödigt buller och oljud. Oftast använder hyresgäster headset när de jobbar ändå”.

Telefonkiosker kan ta bort oljuden från störande telefonsamtal. ’Tysta rum’ kan också vara en bra lösning för att hålla kontorslandskapet lugnt utan att stoppa en produktiv arbetsmiljö.

”Tankarna och idéerna som kommer från coworking erkänns alltmer av företag i olika storlekar och vi förväntar oss att denna trend fortsätter under kommande år. De öppna landskapen är här för att stanna”, säger Jakob.

 

Läs full version av MatchOffice kundundersökning 2016: 

Survey MatchOffice

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp