Prognos: Fler företag och verksamheter kommer att gå över till flexibla kontorsplatsalternativ

Prognos: Fler företag och verksamheter kommer att gå över till flexibla kontorsplatsalternativ

25
aug
2019
Steen Uno
Flera globala undersökningar och prognoser är alla överens om att inom de kommande fyra åren kommer flexibla arbetsplatser att öka med mer än 50%. I allt större utsträckning söker sig företag över hela världen till coworking- eller flexibla kontorsutrymmen.
25
aug
2019
Steen Uno


Steen Uno


Industrin för flexibla arbetsplatser fortsätter att frodas, expandera och utvecklas. Enligt flera olika undersökningar beräknas cirka 30% av kontorsytorna som större företag upptar, att vara flexibel arbetsyta år 2030.

Trots de senaste årens hype kring coworking, är industrin för flexibla arbetsplatser fortfarande verksam i den tidiga adoptionsfasen på flera globala marknader. Idag är långt ifrån 10% av kontorsfastighetsmarknaden flexibel.

För närvarande förväntas den globala marknaden att ha hög tillväxt fram till 2023 på grund av olika tillväxtdrivare som kostnadsminskning, rörlig fastighetskostnad, osäker ekonomisk miljö, förändring av arbetsmönster osv.

År 2018 slog marknaden för nya workspaces ett rekord av nya öppningar med ett antal på 2188. Enligt de senaste prognoserna håller de flexibla arbetsplatserna på att överstiga ett antal på 20 000 och ser ut att nå 26 000 år 2022 på ett globalt plan.


Nya företag

"Dagens flexibla workspaces erbjuder en miljö som stödjer de anställdas välbefinnande och framgång och som hjälper företag att bli produktiva och välmående arbetsplatser. Som ett resultat har marknaden för flexibla arbetsplatser lockat både större och mindre företag, fintech, etc.

Globalt sett är två tredjedelar av alla nya workspaces nya företag som kliver in på marknaden. Återstoden är etablerade operatörer, stora kedjor och franchiseföretag, "säger Richard Smith, VD för Office Freedom, en global mäklare for flexibla arbetsplatser.  


 

Trend Micro Offices Singapore
Två tredjedelar av öppningarna av nya workspaces världen över, är nya företag som kommer in på marknaden.
Resten är etablerade operatörer, stora kedjor och franchiseföretag.
                                                                                   Photo: Trend Micro Offices Singapore

 


En ny rapport publicerad av Office Freedom presenterade att antalet nya workspaces i centrala London ökade med 42% förra året, vilket gjorde staden till en av de största tillväxtmarknaderna för flexibelt workspace i världen. I genomsnitt öppnas ett nytt coworking-space i London var femte dag. 

Oundvikligen genererar denna enorma tillväxt mer konkurrenskraftiga priser och sänker kostnaden för flexkontor. Under de senaste två åren har kontorspriserna i flera områden i London sjunkit med upp till 33%. 


Märkbar ökning

I takt med att antalet frilansare och distansjobb fortsätter att öka världen över, kommer den flexibla workspace-industrin att utvecklas och därmed låta övergången mot coworking och andra typer av flexibla arbetsplatser att spela en ännu mer framträdande roll i hur och var vi arbetar.

Enligt en rapport från den globala advokatbyrån Ropes & Gray, såg alla av de 100 deltagande fastighetscheferna en måttlig till en betydande ökning av andelen nystartade företag som använder coworking. 92% sa detsamma om egenföretagare och 73% om stora företag.


 

Den flexibla arbetsytan
I takt med att antalet frilansare och distansjobb fortsätter att öka världen över,
kommer branschen för flexibla workspaces att utvecklas och växa.

 


"Dagens teknologi gör arbete utanför arbetsplatsen möjlig och praktisk, vilket både förbättrar balansen mellan arbetsliv och fritid för anställda och därutöver minskar kostnaderna för företag i alla storlekar. Den nuvarande ekonomiska miljön med låg tillväxt, pressar även företagen till att öka produktiviteten", säger rapporten.

73% av de tillfrågade trodde att en ekonomisk nedgång skulle ha en positiv effekt på den flexibla kontorssektorn, och 61% av deltagarna sa att denna modell är mindre sårbar för effekterna av en lågkonjunktur än traditionella kontorsfastigheter. Detta på grund av att en nedgång skulle ge upphov till egenföretagande som i sin tur ökar efterfrågan på flexibla arbetsplatser.


Ledande marknader

Världens största upphandlare av servicekontor, Instant Offices, uppskattar att flexibla arbetsytor utgör mellan 3% och 5% av det totala kontorsutrymmet på världens ledande marknader.

Under de kommande fem åren spås denna siffra att uppgå till nära 10%, i takt med att hyresvärdarna för konventionella kontorsutrymmen kommer att öka andelen av flexibelt workspace i deras portföljer, för att möta kundernas efterfrågan på "icke-bindande hyresavtal" för arbetsytor.


 

Instant Offices forskning om flexibla arbetsytor
På de mest utvecklade marknaderna i världen, London och NYC,
har tillväxten av den flexibla arbetsplatsmarknaden legat på 17% respektive 20%.
                                                                                                           Research: Instant Offices 

 


I sin nyutgivna ”Global Cities Report” analyserar Instant Offices 18 globala städer, som enligt dem själva representerar de nuvarande största marknaderna för flexibel arbetsyta.

"London har, förutom New York, fortfarande så många fler flexibla arbetsplats-alternativ än sina konkurrerande internationella städer. Marknader som Paris, Tokyo och Chicago har totalt sett inte ett utbud av flexibla workspaces ännu som matchar deras internationella företagsprofil, så vi kan anta en betydande tillväxt under de kommande åren, " påpekar rapporten.   ● 

 

 

MatchOffice news September 2019

Läs mer:
Officefreedom.com: The number of flexible workspaces set to increase
Ropesgray.com: Coworking - a real estate revolution?

Theinstantgroup.com: The top 18 markets for Flexible Workspace in 2019
Matchoffice.com: The rise of flex spaces helps maintain
                                                                        real estate industry optimism on top

     

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp