Stärk din självmotivering och motiveringen av dina anställda

Stärk din självmotivering och motiveringen av dina anställda

17
mar
2016
Anna von Sivers
Motivation är ett nyckelord, som omväxlande nämns på arbetsplatsen. Men vad är motivation egentligen? Och hur kan man öka sin motivation och öka motivationen bland de anställda?
17
mar
2016
Anna von Sivers

 

Byline 

Biologiskt är motivation en fysisk separation av dopamin i hjärnan, som typiskt sker när vi sportar eller har sex, löser komplexa uppdrag eller när hjärnan förutser en belöning. 

Psykologiskt är motivation däremot en stor sak som kan förklaras utifrån många teorier. En mer modern tillgång till Herzbergs teori som delar upp motivation i två faktorer.  

Underhållsfaktorer som kan vara lön, arbetstider, information och säkerhet. Faktorer som alltså inte som utgångspunkt motiverar, men däremot underhåller en motivation. Och motivationsfaktorer som kan vara jobbets innehåll, presentationsmöjligheter, ansvar, inflytelse, erkännande och personliga utvecklingsmöjligheter. 

"Vilka motivationsfaktorer som faktiskt motiverar oss som människor är individuellt, och de är i hög grad ihopkopplade med de värden vi har," berättar Chris Grew, som är hypnotisör, managementcoach och författare av boken ’Limbisk Ledararskap’ från 2015.

 

motivation

Limbisk ledning – vi styrs av våra känslor
Limbisk ledning har som andra ledarkurser inte endast ett fokus på de sinnen vi är medvetna om, men även på de sinnen som vi inte är medvetna om men som agerar under 80-90 procent av tiden. 

 "Det limbiska systemet är den del av hjärnan som primärt relaterar till de känslor som vi påverkas av i vardagen. Vi är i hög grad styrda av känslor och de har stor betydelse för vår ledningsförmåga och för vår förmåga att motivera andra," säger Chris Grew.  

Det är därför just denna del av hjärnan, man ska arbeta med när man ska förbereda sina sinnen till att leda andra. NINEtoFIVE ger dig här konkreta verktyg för hur du via limbisk ledning kan öka din självmotivering och stärka dina medarbetares motivation.  

 

Självmotivering – lär känna dina värden och lura din hjärna
Att ha en hög självmotivering är ett måste för entreprenörer, men också viktigt för ledare och chefer på alla nivåer, först och främst måste de kunna motivera sig själva, innan de kan motivera andra. Chris Grew ger dig här några konkreta råd om hur du kommer igång.

 

På den medvetna nivån: 

 • Kartlägg dina viktigaste värden, vad som är viktigast för dig, då kommer dessa bli dina motiveringsfaktorer. Finn sätt genom vilka du kan få de uppfyllda i ditt arbete. Det kan betyda att du måste säga ifrån för sådant tom går i konflikt med dina värden. Om ett av dina viktigaste värden är att ha roligt, se till att du har det roligt när du arbetar. 
 • Ställ upp realistiska delmål och belöna dig själv, när du når dina mål. Det är ett sätt genom vilket du kan locka din hjärna till att känna av framgång och därmed utlösa motivationssubstansen dopamin. 

 • Utmana dig själv och ställ dig själv komplexa, men realistiska uppgifter, då kommer det ge dig en känsla av framgång, när du har löst uppgifterna. Du vill även då utlösa dopamin från hjärnan. 

 • Se till att du är i både psykisk och fysisk balans, så att du kan hålla fokus på det som är viktigt. En god sovrytm, motion och en sund kost är därför viktig.

 

På den omedvetna planen:

 • Stress eller oro i kroppen verkar i hög grad omotiverande. För att undvika det kan du välja att meditera, som i korta drag går ut på att få ro på din kropp och ditt sinne - och få styr på dina tankar. Få bra råd till meditation här. Goda råd till din egen meditationspraxsis

 • Du kan också lära dig att gå i själv-trance med hjälp av hypnos-filer. Där kan du bland annat uppnå sinnesro. Genom att använda rabattkoden: NINEtoFIVE, kan du här få en kostnadsfri ljudfil av Chris Grew, som du kan sätta på när du känner oro eller stress i kroppen: Ljudfil: Hypotisk avslappning.

Ta reda på dina kollegors värden
När du har arbetat med din egen självmotivation är du nu redo för att kunna motivera dina medarbetare.

Det finns en lång rad både medvetna och omedvetna aktioner du kan ta till för att säkra en hög motivation bland dina anställda. 

Værdier

 

På den medvetna nivån:

 • Säkra dina fysiska arbetsförutsättningar i det omfång du kan. Det kan bland annat omfatta en sund, närande personallunch, bra ljus på kontoret, behaglig temperatur, höj-och sänk kontorsbord som ger de anställda möjlighet för att stå upp och arbeta om de känner för det m.m. 

 • Ta reda på dina anställdas värden, som agerar som deras motivationsfaktorer. Använd dig eventuellt av profilverktyg så som Disc eller Mbti.

 • Du kan också köra en värdeprocess på arbetsplatsen, där ni kan mötas i grupper och ha en dialog om era individuella värderingar. I den förbindelsen kan ni dessutom vara tillsammans om att komma fram till verksamhetens värden. Enligt Chris Grew är det ofta problematiskt att implementera ett värdeset, som dikteras av ledningen. Det kan dessutom vara omotiverande bland de anställda.  

 • Det handlar nu om att handla på den vetenskap du har fått om dina anställdas värden. Har flera exempelvis berättat att de har frihet som ett viktig värde så kan du i högre grad säkra att de personer får mer frihet under ansvar, så du nu vet att detta kommer motivera dem.

 • Led igenom motivation på arbetsplatsen, och skapa en kultur där det är acceptabelt att prata om det. Kom även ihåg att koppla verksamhetens åtgärder med verksamhetens värden. Det kommer göra det tydligt att de anställdas arbete har betydelse och därmed öka motivationen. 

 • Ställl upp realistiska delmål för dina anställda och belöna dem, när målen nås. 

 • Utmana dina medarbetare och ge dem komplexa, men realistiska uppdrag. 
 • Var närvarande, lyssna på dina anställda och visa intresse för dem. 

 

På den omedvetna planen:

 • En stressad eller förvirrad chef kommer i hög grad påverka de anställda i en negativ riktning - och väldigt lätt kunna verka omotiverande. Det är därför viktigt att du är lugn och klar i huvudet, när du kommunicerar och interagerar med dina medarbetare. 

 • Liksom med självmotivation, bör du därför meditera eller gå i själv-trance med jämna mellanrum och speciellt när du känner att arbetet påverkar dig och du känner oro i kroppen. Genom att använda rabattkoden: NINEtoFIVE, kan du här på en kostnadsfri ljudfil av Chris Grew, som du kan sätta på när du känner oro eller stress i kroppen: Ljudfil: Hypotisk avslappning.

 


Läs mer om Limbisk ledning här:
Limbilsk ledarskap av Bjarne Nybo Jensen och Chris Grew
Goda råd till din egen meditationspraxsis
Hypotisk ljudfil: Hjälper dig med att släppa sockerbehovet
Hypotisk ljudfil: Stärk ditt immunförsvar

 
Våra medlemskap
 • MatchOffice medlemslogotyp
 • MatchOffice medlemslogotyp