Tänk på detta när du etablerar ett nytt företag eller kontor

Tänk på detta när du etablerar ett nytt företag eller kontor

28
dec
2015
Anna von Sivers
En lista med saker som är viktiga och bra att ta hänsyn till när man bestämmer sig för att öppna nytt kontor för ett befintligt eller nytt företag.
28
dec
2015
Anna von Sivers

Att tänka på när man planerar ett nytt företag eller kontor

När man bestämmer sig för att etablera en ny lokal antingen för sitt redan befintliga företag eller för ett helt nytt företag, bör man tänka på en del saker. Vi har skapat en checklista som beskriver de viktigaste aspekterna man bör ta hänsyn till i det nyss beskrivna fallet. De viktigaste aspekterna är bland annat kommunen och näringslivsklimatet, kommunikationerna runt omkring platsen, de tillgängliga kunderna och din verksamhets målgrupp, konkurrensen, utbudet och tillgängligheten av verksamhetslokaler exempelvis kontor, kontorshotell, lager eller produktionslokaler. Sist men inte minst bör man tänka på arbetskraften. Det är viktigt att finna arbetare med erfarenhet eller utbildning inom verksamhetens bransch.

 

Vi tipsar om följande checklista:

  1. Kommunen och näringslivet

  2. Kommunikationer

  3. Kunder och målgrupp

  4. Konkurrensen

  5. Tillgång till lokaler och kontor

  6. Arbetskraft

 

Kommuner med växande näringsliv

Många kommuner eftersträvar efter att ha det bästa näringslivsklimatet. Detta innebär att dem skapar de bästa möjliga förutsättningarna för att öppna och etablera nya företag eller lokaler. Kommunerna arbetar i nära samarbete med berörda myndigheter för att tillsammans förenkla etableringsprocessen och skapa en god företagsmiljö. En god företagsmiljö innebär ett gott utbud av lokaler, stöd för att finna arbetskraft och helt enkelt underlätta företagandet. Även kommunikationerna är viktiga, därför kan det vara bra att välja att placera lokalen i en stad som erbjuder såväl gott företagsklimat som goda kommunikationer, exempelvis Stockholm, Göteborg eller Malmö.

 

Kommunikationerna är A och O

Oavsett om man etablerar en industrilokal, ett lager eller ett kontor är kommunikationerna viktiga. Om man etablerar en industrilokal kan det vara bra att vara nära motorvägen, järnvägen eller hamnen för att underlätta transporten till och från platsen. Det samma gäller för lagerlokaler. Även bra anknytning till kollektivtrafiken är väsentlig då arbetarna måste ta sig till och från jobbet. Kommunikationerna är även viktiga för butikslokaler och kontor. Bra exempel på städer med strategisk placering och utopiska kommunikationer är stor storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö men även mindre hamnstäder så som Helsingborg och Trelleborg.

 

Vem riktar verksamheten sig till?

Det är viktigt att ha kunskap om målgruppen, för att placera en verksamhet där rätt kunder finns. Undersök därför alltid vilket som är det strategiska läget för just din verksamhet och försäkra dig om att din målgrupp finns på den valda platsen. Utan kunder kan du inte räkna med en hög omsättning. Denna aspekt är inte lika viktig om du enbart planerar att ha produktion och inte sälja på samma ställe som industrilokalen befinner sig på. Undersök även konkurrensen för att försäkra dig om att marknaden på den specifika platsen interedan  är mättad inom din bransch.

 

Tillgänglighet av lokaler och kontor

Undersök om den valda platsen erbjuder lokaler och kontor som är lämpliga för din verksamhet för att försäkra dig att du finner rätt lokaler. Tänk alltid på att storstäder som Malmö, Göteborg och Stockholm har ett mycket större utbud och variation av lokaler än mindre städer. Detsamma gäller arbetskraften, det är viktigt att finna personal med rätt och relevant kunskap och erfarenhet som du kan anställa, chansen att finna rätt arbetare är större desto större staden är.

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp