Uppsvinget för coworking och flex-kontor bidrar till att upprätthålla optimismen inom fastighetsbranschen

Uppsvinget för coworking och flex-kontor bidrar till att upprätthålla optimismen inom fastighetsbranschen

04
jun
2019
Steen Uno
MatchOffice Industry Survey 2019 visar att Europas kommersiella fastighetsmarknad bibehåller sin dynamik och sina optimistiska utsikter för fortsatt tillväxt, tack vare coworking-konceptets enorma uppsving och överväldigande framgång.
04
jun
2019
Steen Uno

Coworking Europe i Warsaw

Steen Uno

 

Den europeiska kommersiella fastighetsbranschen och dess uthyrare frodas som aldrig tidigare och det är i synnerhet tack vare coworking-konceptets stora globala påverkan.

Under de senaste tre åren har antalet coworking- och flexibla arbetsplatser mer än fördubblats världen över och växer för närvarande med mer än 20% per år.

Enligt MatchOffice Industry Survey 2019, är coworkingens explosiva framgång en kraftfull tillväxtmotor för hela fastighetsbranschen.

Den årliga rapporten, som bygger på statistik från 1 159 kontorshotell i 51 länder, visar att tillströmningen till kontorshotell fortsätter oförändrat. Detta bidrar med att behålla optimismen på topp hos uthyrarna till flexibla kontor. 

 

Coworkingens slagkraft

"Det enorma inflytandet av coworking samt det ökade intresset för flexibla kontor är även fördelaktigt för resten av den kommersiella fastighetsbranschen och dess många olika aktörer”, säger Jakob Dalhoff, VD för MatchOffice. 

"Vår nya branschundersökning visar att över 92% av de europeiska deltagarna förväntar sig minst samma, eller till och med högre hyrespriser, i 2019. 12% förutspår även betydligt fler uthyrningar."

 

 

Coworking och flexibla arbetsplatser

Den stora framgången och inflytandet av coworking och flexibla arbetsplatser, är den mest 
kraftfulla tillväxtmotorn på den kommersiella fastighetsmarknaden världen över.
                                                                                                       (Bilder: Steelcase.com)

 

 

Europeiska kontorshotell behåller den samma grad av hög beläggning som under de senaste åren. Nästan en tredjedel av deltagarna i undersökningen uppger mer än 90% beläggning och en tredjedel rapporterar över 80% beläggning.

Nio av tio kontorshotell i Europa beräknar med minst samma eller till och med högre hyror jämfört med förra året. Sammantaget rapporterar 80% av uthyrarna positiva eller mycket positiva förväntningar på den nuvarande marknaden och årets resultat.


Lönsamma konverteringar

"Det globala genombrottet av coworking, liksom flex-kontorens ökade popularitet, har definitivt revolutionerat fastighetsbranschens traditionella hyresavtal.

Numera har inte bara småföretagare, utan företag i alla olika storlekar, anpassat sig till de nya marknadsförhållandena; ultrakorta och flexibla hyresavtal. Hyresvärdar som anpassar sig till den nya verkligheten kan dra nytta av dem, "påpekar Jakob Dalhoff.

 


 

Grafik över beläggningsförväntningar om sex månader

På den europeiska marknaden förutspår totalt nio av tio kontorshotell minst samma eller
ännu högre hyrespriser i 2019 jämfört med förra året.

 

 

Med en känsla för trendig design och spektakulär inredning kan coworking- och flexibla kontor dra in mellan två till tre gånger mer intäkter per kvadratmeter jämfört med mer traditionella kontor. 

I takt med att coworking-trenden sprider sig satsar allt fler investerare inom den kommersiella fastighetsbranschen på att inkludera flexibla kontor i sina portföljer, vilket i dag i genomsnitt ligger på 15-30% per tillgång. 

Idag är de flexibla kontor mer än någonsin intressanta "game changers" och inte bara för företag, utan även för potentiella investerare.

 

Oförminskad takt framåt

I 2019 kommer majoriteten av de europeiska uthyrarna att behålla sin stabilitet, visar MatchOffice Industry Survey 2019Kontorshotellens få lediga platser tyder även på att den positiva utvecklingen och dess oförminskade takt framåt fortsätter.

Sammantaget är marknaden fortsatt konkurrenskraftig, eftersom ännu fler uthyrare än förra året uppnådde stabilitet i prissättning och kontraktslängd. Denna djupgående trend som sträcker sig tillbaka till 2016, visar heller inte spår på att förändras.

 

Jakob Dalhoff, VD för MatchOffice
"Det enorma inflytandet av coworking och det stora intresset för flexibla kontor 
är till stor fördel för hela fastighetsbranschen”, säger Jakob Dalhoff, VD för MatchOffice.

 

"Vår data i år visar tydligt att den europeiska fastighetsmarknaden och branschen är väldigt aktiv och fortsätter att frodas. 

Beläggningsgrader är beständiga, vilket uppmuntrar en utveckling av nya trender och sökandet efter nya möjligheter till expansion. Allt som allt är vi övertygade om att utsikterna är positiva år 2019, " säger MatchOffice vd Jakob Dalhoff. ● 

 

Coworking Europe i Warsaw

Les MatchOffice Industry Survey 2019

MatchOffice branschundersökning                                                                                                                  

 

MatchOffice Survey Report 2018MatchOffice news June 2019
MatchOffice.com: The young generations demand social and flexible work environments
MatchOffice Survey Report 2017
MatchOffice Industry Survey 2016


 

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp