Wellnessvågen rullar in på kontoret

Wellnessvågen rullar in på kontoret

11
maj
2018
Emma Fjäder
Wellness och välmåendekulturen har tagit arbetsplatsmarknaden med storm under de senaste åren. Undersökningar visar att till och med 80 procent av alla anställda vill att arbetsplatsen skall erbjuda tjänster relaterade till välmående och wellness-konceptet.
11
maj
2018
Emma Fjäder

Så gott som alla företag och kontor, oberoende av storlek, erbjuder någon form av hälsofrämjande förmån. Detta tar sig till exempel uttryck i tjänster som motionssedlar. Tidigare var det stort fokus på den fysiska konditionen, men numera beaktar man hälsan mera omfattande och inkluderar även psykiskt och mentalt välmående. 


Arbetsplatsens välmåendestrategi

Fitness-boomen, som existerat under en längre tid, börjar så småningom övergå i wellness- tankesättet. Denna variant är ett mera omfattande förhållningssätt till de anställdas välmående. Wellness-konceptet har många fördelar för kontoret. Det har bland annat lett till ergonomiska arbetsredskap, effektivare luftkonditionering, behagligare belysning, samt andra aspekter som bidrar till de anställdas välmående på kontoret. 

En framgångsrik strategi för välmående kräver effektiv planering och noggrann verkställning, men allt fler företag är redo att satsa tid och resurser på sina anställdas hälsa. 

Rapporten EMEA Occupier Survey 2018, gjord av konsultföretaget CBRE, visar att till och med 92 procent av de företag som hyr kontorslokaler fäster uppmärksamhet vid hälsofrämjande faktorer då de planerar kontorets utseende. Till och med fyra av fem hyresvärdar gör reklam för sina lokalers välmåendefaktorer, visar enkätundersökningen. 

 

Friskvårdsaktiviteter på kontoret

 

Hälsotjänster åt kontorsarbetare

”Det är en klar trend att företag är aktivare än tidigare och beaktar arbetshälsan på kontor allt mer. Företagen uppmuntrar sina anställda och deras familjer till att välja hälsosammare alternativ, samt satsa på välmående inom alla olika livsområden.”

Av de hyresvärdar som deltog i CBRE:s enkätundersökning, föredrog till och med 92 procent wellness-kontor. Så gott som hälften av hyresvärdarna (45%) svarade att de uppskattar hälso- och välmåendeförmåner i hyreslokaler, då samma andel förra året låg på 33 procent. 

Till exempel i USA har allt fler företag, med hjälp av olika incitament, börjat uppmuntra sina anställda till att göra hälsosammare livsval. Företagen erbjuder priser och förmåner åt de anställda som satsar på välmående. Detta tar sig exempelvis uttryck i prisnedsättning på sjukförsäkringar eller olika kuponger menade för tjänster inom hälsa och välmående. 

Förra året lanserade ett byggföretag i Sverige ett välmåendeprogram: åt de arbetstagare som förbättrade sin kondition, började man erbjuda extra semesterdagar. Om de anställda sportar tre timmar i veckan kan de få extra semesterdagar på upp till två veckor. 


Gemensamma mål för välmående på kontoret

”Välmåendetjänsterna och -programmen är ytterst nyttiga och välkomna på kontor och de erbjuder många positiva förmåner för arbetstagare”, konstaterar Christina Banks, chef för Interdisciplinary Center for Healthy Workplace-institutet på Berkley universitet. Institutet lanserade nyligen programmet ”Wizard Implementing Wellness”, som är riktat till små och medelstora företag för att hjälpa dem och deras arbetstagare att göra val som stöder välmående på kontoret.

”Välmåendeprogrammen fungerar endast om företaget och de anställda hittar program som passar in den egna arbetsomgivningen. Välmående- och wellness-programmen är framgångsrika och skapar mervärde endast om kommunikationen och feedback-systemet fungerar som det ska, då dessa ökar arbetstagarnas motivation och engagemang”, tillägger Christina Banks. 

 

Svårt att arbeta på kontoret

 

Kontor och stillasittande arbete

I takt med att arbetet förändrats, har stillasittande arbete ökat tydligt i de nordiska- och västerländska länderna. I Danmark visade en undersökning, gjord av den nationella hälsoorganisationen förra året, att danskarna sitter mera än någonsin- både på kontoret och hemma. 

Till och med var tredje dansk vuxen motionerar inte lika mycket som världshälsoorganisationen WHO rekommenderar. Enligt rekommendationerna borde en vuxen motionera minst 150 minuter i veckan eller göra 75 minuter tung fysisk motion. Enligt den danska hälsoorganisationens enkät, sade 80 procent av dem som svarat att de sitter stilla till och med 8 timmar varje dag. Detta är mera än vad rekommentaionen tillåter. 

Det är viktigt att kontorsarbetare aktivt engagerar sig i en livsstil som stöder hälsa, motion och välmående.

 

Läs mera: 

Emea Occupier Survey 2018: The personalized workplace 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp