profi-cover.jpg

Revelop

Revelop är inte ett vanligt fastighetsbolag. Vi följer inte strömmen utan söker möjligheter där andra ser utmaningar. Vi investerar i platser där vi kan skapa positiv förändring genom att förädla och utveckla fastigheter med ett utpräglat hållbarhetsfokus. Vi ger alltid mer än vad vi får – för i det stora hela innebär det också att vi kan hjälpa till att lägga grunden till ett nytt, mer hållbart samhälle
thumbnail_image008__1_.png

Kontakt Revelop
Sofia Segolsson
Fastighetskoordinator
+46 (0)70 171 25 26
Sofia.Segolsson@revelop.se
www.revelop.se

(0 av 50 röster)
Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp