Aktivitetsbaserade kontorsmiljöer förbättrar och förändrar ditt arbetsliv- för alltid

Aktivitetsbaserade kontorsmiljöer förbättrar och förändrar ditt arbetsliv- för alltid

02
dec
2018
Steen Uno
Sju av tio ledare inom fastighetsbranschen vill ha aktivitetsbaserade arbetsmiljöer i sina företag, enligt en ny undersökning. En ny svensk studie sammanfattar hur man inreder aktivitetsbaserade kontor och ytor på bästa möjliga sätt.
02
dec
2018
Steen Uno


Steen Uno 


Enligt CBREs studie, har aktivitetsbaserad design av arbetsplatser och kontorsytor vuxit och blivit en alltmer populär tidstrend som ökar snabbt och sprider sig på arbetsplatser i världen.

Activity-based workplace design (ABW) utvecklas fortfarande till nya spännande former av flexibla och transparenta samarbetsmiljöer som bevisligen kan öka kreativitet, produktivitet och kostnadseffektivitet på arbetsplatser, avslutar rapporten.

Optimering och renovering av arbetsytor ligger högt uppe på agendan hos flera företag, och hela 8 av 10 företag gjorde om sina arbetsområden förra året, enligt CBRE.

Att aktivitetsbaserad design fått så mycket medvind under dessa år, kan bland annat ses som en motreaktion mot decennier av öppna kontorslandskap, som många gånger har mött mycket, och ofta även hård kritik mot dess ljudnivåer och störande atmosfär.

 

Revolutionerande inflytande

Grundtanken bakom ABW är att medarbetarna ska kunna förflytta sig efter sina behov mellan olika arbetsytor som är designade och skräddarsydda för specifika arbetsuppgifter och aktiviteter.

Beroende på vilken arbetsuppgift medarbetarna har, bör de kunna välja mellan olika arbetsstationer, t.ex. för uppgifter som kräver lugn och koncentration, eller kreativt utformade samarbetsområden som vädjar till framgångsrik idéutveckling och liknande.

 

 

Aktivitetsbaserad kontorsmiljö

För att lyckas med aktivitetsbaserad kontorsmiljö, måste ditt företag verkligen vara engagerat i denna typ 
av arbetsform, säger Henrik Axell, konceptchef för Kinnarps Next Office.

Inredningsexperter betonar vikten av att design och inredning av varje arbetsstation uppmuntrar och motiverar medarbetarna till att förflytta sig och cirkulera i enlighet med sina nuvarande uppgifter.

Därför bör utformningen av alla arbetszoner matcha varandra i design och kvalitet, så att de anställda inte börjar favorisera en zon och därmed stannar i den längre än nödvändigt. Dessutom måste både infrastruktur och teknik vara på plats, så att anställda enkelt kan flytta sig från zon till zon och upprätthålla samma arbetskvalitet. 

När aktivitetsbaserat arbete är framgångsrikt, visar studier att det kan ha en revolutionerande effekt på produktivitet, arbetskvalitet, moral, teamwork och samarbete.

 


Konkreta behov

"En av de grundläggande förutsättningarna för att lyckas med sin aktivitetsbaserade kontorsmiljö, är att företaget är engagerat och verkligen redo för detta sätt att arbeta på. Det är inte alltid fallet. ”, säger Henrik Axell, konceptchef för  Kinnarps Next Office.

"Hemligheten bakom ABW är att undvika att låta sig styras av standardkoncept och lösningar. Den perfekta kontorsmiljön skapar man endast genom att basera den på de anställdas specifika behov. 

 

Öppna kontorsytor med olika arbetsstationer och zoner

Det ska vara enkelt för anställda att byta arbetsstation och zon, annars kommer deras effektivitet och 
produktivitet att minska, visar en ny svensk ABW-undersökning. 

 

Next Office är ett aktivitetsbaserat inredningskoncept som skapats av den internationella kontorsmöbeljätten Kinnarps. Konceptet är baserat på en femstegs-analys av företagets nuvarande fysiska miljö, ledarskap, organisation och digitala miljö.

"Lösningen är definitivt inte att pressa ditt företag och dina anställda in i ett färdigt koncept, utan snarare att vidta åtgärder i relation till företagets olika sätt att arbeta på och de individuella behoven som finns - precis som vårt Next Office-koncept gör", betonar Henrik Axell.

 

Enkelt att förändra

En ny svensk undersökning analyserade arbetsmönstret hos 239 kontorsanställda som arbetar på fyra aktivitetsbaserade kontor i en stor svensk myndighet, 12 månader efter införandet. Studien undersökte var och hur länge de anställda stannade på en arbetsstation, när de bytte till en ny, nivån på tillfredsställelse och mycket mer. 

Den viktigaste slutsatsen var att ju oftare en anställd byter arbetsstation eller zon, desto effektivare verkar medarbetaren utföra sitt professionella arbete.

Meddelandet till företag som planerar att etablera aktivitetsbaserade arbetsmiljöer är: Gör det enkelt för dina anställda att byta arbetsstation och zon och se till att minimera tiden de använder på att leta efter en ny ledig station / zon – annars kan deras prestanda och produktivitet påverkas negativt.●

 

                       

MatchOffice news December 2018Läs mer:
Kinnarps.co.uk: Forget everything you (think you) know about the activity-based office
Aspectinteriors.com.au: 3 Tips for Successful Activity Based Working Implementation
Sciencedirect.com: Self-rated productivity and employee well-being in activity-based offices

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp