Millenialer: Trivsamma lokaler viktigare än stor lön

Millenialer: Trivsamma lokaler viktigare än stor lön

19
sep
2017
Emma Fjäder
Moderna kontor och arbetslokaler stöder samarbete. Nya kontorslokaler förstärker företagsrelationer samt sparrar samarbete mellan medarbetare och företag, berättar Gitte Andersen, Global Head of Workspace Management & Design hos SIGNAL.
19
sep
2017
Emma Fjäder

”För att ett kontor ska anses som bra idag, förväntar man sig utmärkta möjligheter för nätverkande samt utökad samarbete. Utöver så vill man att kontorslokaler är även kreativa, ungdomliga och estetiskt tilltalande.

10 år sedan handlade diskussionen om en fungerande akustik, ren inomhusluft, naturligt ljus och renlighet – fastän allt det är ännu har diskussionen nu gått vidare”

Såhär beskriver Gitte Andersen, Global Head of Workspace Management & Design hos SIGNAL förändringen inom kontorsbranschen i en intervju gjord för Skanska.

WOW- Faktorn

Eftert att ha fungerat 10 år i branschen med att utveckla fungerande och effektiva kontorer, är Gitte Andersen en expert inom kontorsutveckling. Andersen menar att idag är yttret på kontorer passé, och att man nu blickar framåt för att hitta ett heltäckande välmående.

En grundlig undersökning gjord i USA visar att upp till 70% av den så kallade Millenial generationen - de födda åren 1980-2000 - upplever att arbetsplatsens design är viktigare än lönen.

”Flera undersökningar har bevisat att sex av tio personer tror på att arbetsomgivningen påverkar på hur effektivt man får sitt jobb gjort. Därför har workspace design en stor påverkan på vår produktivitet” menar Andersen.

I utformandet av ett kontor är därav estetik ett nyckelord, oberoende för vilken sektor kontorslokalen designas för.

Gitte Andersen

 

 

“Vi vill uppleva en wow- känsla då vi kommer in till kontoret på morgonen. Vi alla vet den där inspirerande känslan då vi kommer till arbetsplatsen och jobbet känns roligt. Samtidigt har vi alla säkerligen också sett lokaler, därifrån man vill direkt springa ut” berättar Andersen.

Båda lokalerna i exemplet har utformats till effektiva arbetsområden. Vad gör då skillnaden mellan en platsen där du helst stannar hela dagen och den som inte inspirerar dig alls?

”Det är människorna och estetiken på arbetsplatsen. Och att arbetsplatsen också faktiskt är utformad för att understöda de arbetsprocesser men samtidigt är trivsamma – detta bidrar också till medarbetarnas helhetliga välmående” poängterar Andersen.

Förändringens konflikter

Andersen är mer än bekant med de konflikter som kan komma fram då ledningen meddelar att kontorslandskapet ska förändras för ökad produktivitet och effektivitet.

”När medarbetarna får höra ändringsplanerna fryser hela arbetsgemenskapen – plötlsigt är alla fullständigt nöjda med de nuvarande systemen.

Att man motsätter sig förändringar är helt naturligt, fastän förändringar ofta är helt oundvikliga för att arbetsplatserna ska behållas” berättar Andersen.

Gitte Andersen

 

"Ofta glöms inofficiella sällskapsrum bort då man gör om kontor, fastän de är en viktig byggsten i att forma en trivsam företagskultur" berättar Andersen.

Ofta har ledningen inte förstått att det även ska finnas utrymmen på arbetsplatsen för socialt umgänge och ad-hoc baserade rum, där medarbetare kan träffas under dagen för att prata och byta tankar.

”Det är just speciellt dessa utrymmen där medarbetare får fritt kasta idéer som ökar produktiviteten.  Dessa utrymmen minskar också på behovet att ordna officiella möten, då de underlättar att man kan möta olika personer från olika avdelningar mer fritt för att diskutera.

Dessa områden och det casual umgänge som de bidrar med är också extremt viktiga för att föda en hälsosam och stark företagskultur – på kafferasten kan man t.ex. lätt koordinera arbetsuppgifterna sinsemellan. Därför bör företag erbjuda flera mindre utrymmen som öppnar för möjligheten av brainstorming, koordinering och arbete” menar Andersen.

Coworking - lokaler för utökad samarbete

Andersen understreckar hur viktigt det är att veta ett företags behov före man börjar med att utveckla områden och deras design. En fungerande design stöder nämligen företagsstrategier.

”Ledningen måste kunna svara på frågan ”Vad är just det som ger ert företag mervärde och ökar produktiviteten?”. Det är oerhört viktigt att i förhand inse den komponenten som bäst effektiverar arbetet. Tilläggningsvis ska det utredas, vilka typer av områden fungerar bäst för vardera företaget i att öka på både trivsamheten men också graden av effektivitet. Först efter att dessa frågor har begrundats och besvarats kan man börja utarbeta designen av lokalen” berättar Andersen.

Nuförtiden är det tydligt att människor väljer sin arbetsplats delvis utgående av arbetsomgivningen. Stöder omgivningen, inklusive lokalerna, en individs förmågor och arbetsentusiasm påverkar ett företags framgång. Det är ett framgångskriterium då arbetstagare väljer arbetsutrymmen där de samarbetsprocesser som de ingår i med sina kollegor stöds.

”Det handlar om att skapa nätverksutrymmen där människor kan socialisera med varandra med att fråga sig: Hur arbetar vi i vårt nätverk? Vilka möjligheter har vi för sparring och kunskapsdelning? Vilka möjligheter har vi för att få tillgång till andra skickliga kollegorna? Det här är de parametrar som faktiskt har betydelse och som vi måste börja lägga mera vikt på " tillägger Andersen.

Läs orginalreportaget med Gitte Andersen gjord av Skanska.

 

Läs mera:

Coworking lyfter kontorshotellers populäritet till nya höjder

Small Business: Half of office workers are unproductive due to poor workspace

 

Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp