arrow_upward

Sök efter lokal i hela Sverige

Kinnarps m bler i kontor1

Svenskt företag mäter hållbarheten hos dina kontorsmöbler - allt i ett omfattande online verktyg

27
dec
2017
Emma Fjäder
Möbelindustrin har arbetat tillsammans för det allmänna bästa - nu lanserar Europas största kontorsmöbelproducent, Kinnarps, branschens första onlineverktyg som hjälper dig att kontrollera den ekologiska hållbarheten hos dina nya kontorsmöbler
27
dec
2017
Emma Fjäder

Hållbarhet, etiska och miljöoptimerade produkter har visat sig vara ett viktigt övergripande mantra för designvärlden.

 

Fler och fler företag, myndigheter och kommuner ställer allt hårdare krav på att ta hänsyn till ekologisk hållbarhet i både kontor- och skolmöbler mm. Möblerna ska vara av hållbara material och inte innehålla några skadliga kemikalier samtidigt som de ska bidra till en god ergonomi.

 

Under hösten presenterade det Svenska företaget Kinnarps ett smart och användarvänligt webbverktyg. ”The better Effect Index” som fokuserar sig på att utvärdera Kinnarps möbelprodukter utgående sex viktiga hållbarhetsparametrar.

 

Indexet, som kommer att innehålla och utvärdera alla varumärken i koncernen framöver, kommer att erbjuda kunderna information om hållbarhet på dessa sex områden: Råvaror och resurser, klimat, rena material, socialt ansvar, återanvändning och ergonomi.

 

Helhetsbedömning

 

 "Framtidens kunder generellt och i synnerhet de inom den offentliga sektorn som beslutsfattare, behöver se dokumenterat den skillnad som de faktiskt gör, när de prioriterar att köpa nya hållbara produkter", säger Rose-Maria Poll, marknadsföringschef på Kinnarps danska avdelning.

 

"The Better Effect Index är vårt sätt att klargöra i vilken omfattning varje av Kinnarps kontorsmöbel som uppfyller kraven på hållbarhet, miljövänliga material, socialt ansvar och så vidare. Vi ger alltså en helhetsbedömning om hållbarheten hos våra möbler, som kan synliggöra även brister"

 

 

 

 Siffran och grafen indikerar hur produkten står sig på skalan 1-3 i hållbarhet. Foto: Kinnarps

 

Kinnarps nya produktverktyg ger en grundlig bedömning av alla de faktorer som påverkar och definierar kontorsprodukternas ekologiska hållbarhet och renhet.

Bedömningen har baserats på Förenta Nationernas hållbarhetsmål samt på flera arkitekters, inredningsspecialisters, inköpares och slutanvändares visioner och krav på vad som är viktigt då det kommer till att att göra hållbara val av kontorsmöbler.

 

Hållbarhet som strategisk målsättning

 

"Hållbarhet har - sedan Kinnarps början år 1942 - alltid varit en viktig fråga för koncernen. I detta sammanhang är alltså det nya indexet enbart en naturlig förlängning till familjeföretagets redan mångåriga hållbarhetskoncept ”The Better Effect”.

Vi såg att det saknades ett användbart verktyg i branschen för att ge en heltäckande, ärlig och transparent bild av hållbarheten hos våra kontorsmöbler. Att vara transparent och visa våra produkters hela livscykel, ser vi som en viktig strategi för framtiden ", tillägger Rose-Maria Poll.

 

"Framtida kunder och beslutsfattare i synnerhet kommer att kräva dokumentation för vilken skillnad de faktiskt gör när de köper hållbara produkter " säger Rose-Maria Poll, marknadsföringschef på Kinnarps i Danmark.

 

Helt konkret bedömer Kinnarps deras kontorsmöbler genom 17 indikatorer inom de sex huvudområden, som sedan genererar ett samlat hållbarhetstal för produkten.

Alla koncernens kontorsmöbler och produkter som bedöms ges sedan en egen bokstav som kan jämföras. Utöver kommer Kinnarps också fortsättningsvis behålla sina produkters redan uppnådda externa kvalitets- och miljömärkningar.

 

Gemensam standard

”Alla våra bedömningar och produktbetyg är öppna för alla. Således kan också våra konkurrenter se och följa hur Kinnarps prioriterar att arbeta med sina produkter och optimera deras hållbarhet.”

”I våra förhoppningar har vi att andra branscher också kommer att upptäcka vikten med hållbarhet och börja tillämpa våra nya algoritmer, så att vi alla tillsammans kan skapa välfungerande riktlinjer för hållbarhetsstandarder bland olika typer produkter” säger ännu marknadsföringschef Rose-Maria Poll. 

 

 

Läs mer:

The Better Effect Index

Kontorsdesign viktigare än högre lön

 

 

 

<< Se alla nyheter
Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp trustpilot.svg
  • MatchOffice medlemslogotyp googlestreetview.svg
  • MatchOffice medlemslogotyp copyrighted.svg
Ella chatHjälp
Behöver du hjälp?close
arrow_backTillbaks
Hur beställer jag information?
Först ska du fylla i formuläret ”få priser och information” med ditt namn, företagsnamn, telefonnummer, samt e-postadress. Du kan även lägga till en eventuell kommentar. När du har fyllt i alla uppgifter klickar du på kappen ”få information och pris”. Därefter tar det ca. fem minuter innan du mottar din order via e-post.
Hur får jag automatiskt information om lokaler som uppfyller mina kriterier?
Du kan automatisk bli uppdaterad och få skickat lokaler som passar dina kriterier genom att skapa ensökagent. Då skickas ett e-postmeddelande så fort lokaler som matchar blir aktiva på MatchOffice.se.
Hur tar jag bort min sökagent?
Du kan alltid avanmäla dinsökagent. Detta görs genom att trycka på länken nederst, i det e-post meddelande du har mottagit, där det står att du kan ta bort sökagenten. Du kan alltid upprätta en ny sökagent.
Hur får jag upp mina lokaler på MatchOffice.se?
Först måste du upprätta dig som hyresvärd. Det kan du göra via följande länkBli uthyrare. Därefter kan du skapa dina annonser.
Vad kostar det att vara hyresvärd via MatchOffice.se?
Du kan välja mellan två betalningsmodeller:
  • Avräkning per uthyrning Det är gratis att upprätta annonser på MatchOffice. Du betalar enbart om MatchOffice hittar en hyresgäst som flyttar in i en av era lokaler. I sådana fall kostar det 12,5% av första årets grundhyra utan avdrag av rabatter eller trappstegsmodellen.
  • Mötesrum och Coworking MatchOffice erbjuder också att du kan betala per annons för mötesrum och coworking-lokaler. Det räknas per påbörjad månad och priset för en annons startar på 199kr/mån exkl. moms. Du kan se mer information i vår prisöversikt.
Hur aktiverar jag en annons?
Om det är er första annons ni skapar på MatchOffice ska vi godkänna och aktivera annonsen. Er annons blir aktiverad samma dag som ni lägger upp den. Har ni tidigare skapat annonser kan ni själv logga in och aktivera annonsen genom att ändra status till 'aktiv' för den enskilda lokalen.