En ljudisolerad tankebox – högt på det öppna kontorets önskelista

En ljudisolerad tankebox – högt på det öppna kontorets önskelista

22
mar
2018
Emma Fjäder
Då över 70% av alla kontor i dagens läge är öppna kontor, ökar behovet för tysta utrymmen. Som en nyhet på kontorsmarknaden erbjuds nu tysta ”tankebås”, som är lätta att placera i öppna kontor och som erbjuder ljudisolerade arbetsstationer.
22
mar
2018
Emma Fjäder

Buller och oljud i öppna kontor har varit ett hett diskussionsämne ända sedan de första öppna kontoren presenterades på arbetsplatsmarknaden. Forskningen pekar på att till och med 60-70% av alla som arbetar på öppna kontor klagar på att arbetet konstant avbryts och att de blir stressade över oljudet i bakgrunden.

Bullret tär även på dyrbar arbetstid. Undersökningar har visat att det tar så mycket som 17 minuter att komma in i en bra arbetsflow, även efter varje litet avbrott i arbetet. Detta betyder att kontinuerliga avbrott kan skära ner timmar av effektivt arbete på det öppna kontoret.

Det finns dock en lösning på problemet i form av s.k. tankeboxar eller arbetsbås. Dessa bås är flyttbara moduler, som man kan hämta till alla slags öppna kontor. Arbetsbåsen är väldigt användningsbara då de kan skräddarsys till att passa många olika behov.

I Danmark lanserade man nyligen Office Pod, som är den första av sitt slag i Danmark. De finska företagen Framery och Module Solutions har redan under några år tillverkat arbetsstationer i form av flyttbara moduler. Dessa moduler omvandlas lätt till mötesrum, telefonbås och även till bås menade för avkoppling under arbetsdagen. 

 

En tyst arbetsstation i det öppna kontoret

MatchOffice intervjuade marknadsföringschefen på det danska företaget som tillverkar Office Pod-arbetsbås, och frågade om båsets olika funktioner. 

”Office Pod är en ljudisolerad och akustiskt reglerad box som har väldigt bra luftkonditionering, vilket är ytterst viktigt i ett ljudisolerat utrymme. Vi investerar i kvalité och användarvänlighet, men fäster givetvis även uppmärksamhet vid stil och små detaljer”, berättar marknadsföringschefen Kathrine Kjær på företaget Dansk Lydisolering, tillverkare av Office Pod.

”Vi tillverkar Office Pods för många olika ändamål. Vi har bl.a. arbets-, sömn-, musik- och telefonboxar. Alla boxars väggar och tak är gjorda av ett väldigt ljudisolerande material. Boxarna tillverkas av moduler på 3x3 meter, som lätt går att kombinera och bygga ut i enlighet med kontorets behov.”

Tidigare arbetade Kathrine på ett företag som planerade ljudisolering för kontor, tills hon bestämde sig för att börja utveckla sina egna affärsidéer – att producera arbetsbås som tar tysta utrymmen tillbaka till de öppna kontoren. Efter lanseringen av Office Pod har Katherine varit mera upptagen än någonsin då det kommer till bl.a. marknadsföringen av produkten och konceptet. Efterfrågan på arbetsbåset är stort. 

 

hyr en office pod

"Då det gäller privata samtal, som att ringa läkaren, använder sig 53% av mötesrum, 27% av olika förvaringsutrymmen och resten går hellre utanför kontoret för att ringa dessa samtal.”

 

Tysta utrymmen behövs på öppna kontor

Dansk Lydisolering, som producerar Office Pods, har gjort en enkätundersökning om de öppna kontorens buller och medförande hälsorisker. Undersökningsresultaten bekräftar att de som arbetar på öppna kontor verkligen behöver tysta utrymmen för koncentration och skilda utrymmen för telefonsamtal och möten. 

”Då det gäller privata samtal, som att ringa läkaren, använder sig 53% av mötesrum, 27% av olika förvaringsutrymmen och resten går hellre utanför kontoret för att ringa dessa samtal.”

”I det öppna kontoret finns ett klart behov av skilda tysta utrymmen. Office Pod erbjuder en lösning på detta problem utan att stora förändringar måste göras på kontoret”, konstaterar Kathrine Kjær.

Till och med 67% av de som svarade på enkäten sade att de hellre väljer ett privat kontor framför en arbetsstation på ett öppet kontor. Resten av de som svarade uppskattade den socialare omgivningen mera och var redo att göra en kompromiss angående bakgrundsbullret. 

”Den öppna kontorstrenden verkar inte sakta ned, tvärtom. I städer blir tävlingen om kontorsutrymmen allt hårdare, priserna stiger och även andra ekonomiska och ekologiska orsaker förespråkar mindre arbetsutrymmen. Vi tror att det är just därför Office Pod kan erbjuda en ypperlig lösning till hur man kan förbättra arbetet på ett öppet kontor”, tillägger Kathrine Kjær.

 

hyr office pod öppet landskap

Upp till 60-70 procent av medarbetarna i öppna kontorslandskap klagar över andras oväsen och störande prat - den superljudtäta office podden liknar en uppnebarelse för dem. 

En arbetsstation som utformas efter behov

I det nylanserade Office Pod- tankebåset har man använt ljudisolerat säkerhetsglas, som skyddar mot buller och eko.

Office Poddens ljudkvalité, akustik, ljudisolering, luftkonditionering och planering är verkligen av top-standard. Office Pod introducerades för första gången på möbelmässan i Stockholm, då det danska teamet bakom Office Pod introducerade ”tankeboxen” för publiken. 

Standardstorleken på en Office Podd är 9 kvadratmeter med en höjd på 2,5 meter. Standardmodellen innehåller två glasväggar och två träväggar. Arbetsstationens väggar och inredning kan skräddarsys enligt kundens behov.

Utöver detta innehåller Office Podden alltid en mörk mjuk matta, eluttag, LED-lampor och nätkoppling. En Office Pod kostar ca. 250 000 kronor, men man kan även hyra den för en kortare period.

 

 

Läs mera om hur buller kan störa arbetet: 

Open-Plan Offices Kill Productivity, According to Science       

12 Ways Noise Affects Worker Well-being And Productivity    Office Pod

 
Våra medlemskap
  • MatchOffice medlemslogotyp
  • MatchOffice medlemslogotyp